Protokoll

Här finns alla protokoll från styrelsemöten och sektionsmöten. Allt för att Du som medlem ska kunna ta del av vad som är på gång i sektionen. Dessa upplagda protokoll är justerade och underskrivna. Original återfinns i Geoexpen.

KategorierFiler

97 Styrelsemöten
Protokoll från styrelsemöten.
15 Sektionsmöten
Protokoll från sektionsmöten.

Det finns inga dokument i denna kategori